keyboard_arrow_up

Wieruszowscy zawodowcy mają nowy wóz

Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wieruszowie w woj. łódzkim dotarł ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6).

Pojazd został zabudowany na trzyosiowym podwoziu z napędem na wszystkie osie (6×6). Podwozie chronione jest za pomocą czterech zraszaczy. Przewóz strażaków zapewnia dwudrzwiowa, trzyosobowa kabina w układzie (1+1+1). Z przodu zamontowana została elektryczna wyciągarka linowa o uciągu 9979 kg i dł. liny 28 metrów.

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Ma pięć skrytek sprzętowych – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu, które zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10 120 litrów oraz 1085 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu zabudowy pożarniczej w przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono autopompę o wydajności 5591 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W układ wodno-pianowy wbudowany został automatyczny dozownik środka pianotwórczego, który zapewnia jego dozowanie w przedziale od 3 do 6%.

Na użytkowym dachu znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min i zasięgu rzutu 60 m.

Z tyłu samochodu zamontowano hak holowniczy o sile uciągu 13 700 kg przystosowany do holowania przyczep pożarniczych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.