keyboard_arrow_up

Warszawscy strażacy z nowym ciężkim samochodem ratownictwa technicznego

Do strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy trafił pierwszy ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450B6X6HZ.

Trzyosiowe podwozie napędzane jest silnikiem o mocy 331 kW (450 KM). Z przodu kabiny przystosowanej do przewozu załogi w układzie (1+1+1) zamontowano wyciągarkę hydrauliczną o uciągu 8172 kg i linie o dł. 30 m.

Klasyczna zabudowa pożarnicza ma osiem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi oraz klapami służącymi jako podesty robocze. Wewnątrz nadwozia zamontowano generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, który napędzany jest poprzez PTO.

Z tyłu pojazdu umieszczono żuraw hydrauliczny HMF 2820K RCS. Jego maksymalny udźwig to 5730 kg, a maksymalna dł. ramienia wynosi 10,3 m.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.