keyboard_arrow_up

W Daleszycach powitano kolejny pojazd miejscowej OSP

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach w woj. świętokrzyskim sięga 1912 roku. Wówczas to powstało w tym mieście Towarzystwo Ogniowe. Daleszycka OSP to wyjątkowa jednostka nie tylko ze względu na zaangażowanie jej członków w życie społeczności lokalnej, ale również z uwagi na fakt działającej przy niej od 1927 roku orkiestry OSP.

Warto również wspomnieć, że na wyposażeniu jednostki znajduje się już wcześniej zakupiony, a zabudowany i dostarczony przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania P400DB4X4HHZ. Od wielu lat doskonale sprawdza się on podczas prowadzonych przez strażaków akcji ratowniczo-gaśniczych.

Tym razem flota jednostki została wzmocniona kolejnym, ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Scania P450B4X4HZ linii XT.

Podwozie pojazdu napędzane jest silnikiem o mocy 331 kW (450 KM). Załoga ma do swojej dyspozycji obszerną, bezpieczną, ergonomiczną kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4).

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze mają pojemność 7000 litrów na wodę i 710 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy pożarniczej znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Z tyłu pojazdu zamontowano hak holowniczy o sile uciągu 13 700 kg przystosowany do holowania przyczep pożarniczych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.