keyboard_arrow_up

Uśmiechnięte dziecko

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowała akcję „Uśmiechnięte dziecko”. W tym wyjątkowym dniu, u każdego z najmłodszych na twarzy nie powinno być smutku, a powinien zagościć tylko uśmiech. I właśnie takiego nietypowego zadania podjęli się pracownicy naszej firmy.

W ramach naszej akcji „Uśmiechnięte dziecko” dotarliśmy naszymi czerwonymi samochodami do Niepublicznego Przedszkola Jonatan przy ulicy Rzecznej w Bielsku-Białej. Wszystkie przedszkolaki z wypiekami na twarzach zapoznawały się z samochodami, którymi na co dzień jeżdżą prawdziwi strażacy. Podczas prezentacji i wspólnej zabawy każdy z przedszkolaków otrzymał słodką niespodziankę. Następnie nasze samochody podjechały pod budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej. Tu również czekali na nas najmłodsi, którzy wraz z nami włączyły się we wspólną zabawę połączoną z delektowaniem słodkimi niespodziankami.

Z kolei w siedzibie naszej firmy, w tym samym czasie, gościliśmy dzieci z Przedszkola nr 40 w Bielsku-Białej. Każdy z przedszkolaków został obdarowany słodyczami oraz mógł zobaczyć jak wygląda prawdziwy wóz strażacki. Dla każdego z 250 dzieci łącznie uczestniczących w spotkaniach, był to wyjątkowy dzień pełen zabawy, radości, niezapomnianych przeżyć i uśmiechu, który każde z nich zapamięta na długo.

Od początku działalności SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność charytatywną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasza firma wspomaga różnorodne inicjatywy ratujące życie, dające radość i możliwość rozwoju dzieci i młodzieży. Wspieramy finansowo wiele stowarzyszeń, fundacji i osób prywatnych oraz projekty społeczności lokalnych. Wśród naszych działań przyczyniających się do pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach jest również od ponad dekady wsparcie działalności krakowskiego Teatru Za Jeden Uśmiech Katarzyna Grochowicz”.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.