keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z kolejnym zamówieniem dla PSP

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczy kolejne średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (4×2) dla wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Zamówienie obejmuje dostawę jedenastu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 z napędem (4×2). Każdy z pojazdów będzie wyposażony w kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4), w kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i dwa zbiorniki na środek pianotwórczy o pojemności 100 i 300 litrów oraz autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Dodatkowym wyposażeniem będzie system piany sprężonej CAFS opracowany przez naszą firmę.

Pojazdy trafią do jednostek podległych komendom w: Płocku, Bydgoszczy, Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Wąbrzeźnie, Gdańsku, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu oraz do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Realizacja zamówienia nastąpi do końca czerwca 2023 roku.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.