keyboard_arrow_up

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. trzykrotnym laureatem 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 2022

Podczas XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) 2022, który odbywał się na terenie Targów Kielce od 6 do 9 września 2022 roku nasza firma otrzymała trzy wyróżnienia specjalne. Dwa z nich zostały przyznane w kategorii Innowacyjny Produkt, natomiast jedno w kategorii Innowacyjna Firma. Wyróżnienia przyznała kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa.

Dwa wyróżnienia specjalne 10. edycji tego konkursu przyznano konsorcjum w składzie: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, za ciężki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Scania P450, a także średni specjalny samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu Scania P370.

Kolejnym wyróżnieniem wręczonym podczas tegorocznej gali jest wyróżnienie specjalne dla naszej firmy w kategorii Innowacyjna Firma. Przyznano je za całokształt prac i działań na rzecz bezpieczeństwa Państwa w roku jubileuszu 30-lecia powstania SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Natomiast organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa w poszczególnych kategoriach było Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Dziękujemy za wyróżnienia!

Nagrody w imieniu naszej firmy odebrała Pani Prezes Anna Szczęśniak oraz Pan Dyrektor Generalny płk rez. mgr inż. Marcin Komorowski (pierwszy z lewej). Natomiast w imieniu Akademii Sztuki Wojennej nagrodę odebrał płk prof. hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (drugi z lewej).
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.