keyboard_arrow_up

Strażacy z gminy Czarny Dunajec z kolejnym „ciężkim” samochodem

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwienne Górne (woj. małopolskie) mają do dyspozycji ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT. Zastąpi on dotychczas eksploatowany, wysłużony ciężki samochód wodno-pianowy na podwoziu Jelcz 325.

To już kolejny samochód od SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., który trafił na wyposażenie tej jednostki. Od 10 lat strażacy ochotnicy z powodzeniem eksploatują średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco EuroCargo ML150E28WS.

Nowy pojazd charakteryzuje się wysokimi parametrami techniczno-taktycznymi niezbędnymi do stawianych przez druhów zadań operacyjnych.

Do dyspozycji strażaków pozostaje obszerna, ergonomiczna kabina brygadowa. Pozwala ona na bezpieczny przewóz sześcioosobowej załogi. Kierowca ma do dyspozycji czytelny, czterocalowy panel kontrolny informujący o poziomie w zbiornikach środków gaśniczych (woda, środek pianotwórczy), otwarciu skrytek lub podestów, a także wysuniętym maszcie oświetleniowym. Z przodu na podstawie cynkowanej na gorąco przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych. Wewnątrz umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu. Zamykane są one wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony został w zbiornik na wodę o pojemności 7000. Wykonany jest on z materiałów kompozytowych. Zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 710 litrów. W tylnej części nadwozia pożarniczego w przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Układ wodno-pianowy wykonany został ze stali nierdzewnej oraz zbrojonej gumy. Dozownik środka pianotwórczego zapewnia uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Na dachu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.