keyboard_arrow_up

Stawiamy na region

29 czerwca 2021 w siedzibie naszej firmy odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

Spotkanie to poświęcone było jubileuszowi 30-lecia samorządu gospodarczego na Podbeskidziu oraz 70-lecia powstania miasta Bielska-Białej.

Wręczone zostały okolicznościowe cegiełki Członkom Rady Izby, którzy wsparli projekt nowej siedziby izby, a także Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej, którymi uhonorowano Prezydenta Bielska-Białej pana Jarosława Klimaszewskiego, Starostę bielskiego Andrzeja Płonkę, oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i przemysłu w Bielsku-Białej Janusza Targosza.

Na spotkaniu, poza wspomnianymi, zjawili się goście specjalni z Izby Krajowej i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którym zaprezentowano wkład Izby w rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Jednym z nich gości był rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, który za naszą gościnę podziękował tymi oto słowami:

Relacja ze spotkania rady RIHiP dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=XdGHVbkBYlo

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.