keyboard_arrow_up

„Średniak” dla OSP Nieciecza

Nasza firma dostarczyła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy w woj. małopolskim średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W przyszłym 2023 roku OSP Nieciecza będzie obchodzić jubileusz 120-lecia powstania.

Nowy pojazd został zabudowany na 2-osiowym podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4). Ma on czterodrzwiową kabinę załogową, która przystosowana jest dla sześcioosobowej strażackiej załogi. Z przodu kabiny umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 m.

W nadwoziu pożarniczym zabudowano siedem skrytek sprzętowych. Są one zamykane wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi. Armatura, sprzęt pożarniczy i ratowniczy umieszczony i przewożony jest na półkach i w wysuwanych szufladach.

Samochód został wyposażony w kompozytowe zbiorniki przystosowane do przewozu środków gaśniczych. Zbiornik na wodę ma pojemność 3000 litrów, natomiast zbiornik na środek pianotwórczy jest o pojemności 300 litrów. W przedziale pompowo-sprzętowym umieszczona została autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na użytkowym dachu samochodu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-2400 l/min. Ponadto zamontowano na nim aluminiową skrzynię oraz mocowania umożliwiające przewóz drabiny pożarniczej i węży ssawnych. Do oświetlenia terenu działań prowadzonych w porze nocnej służy wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.