keyboard_arrow_up

Średni technik dla strażaków ze Strykowa

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strykowie w woj. łódzkim otrzymali średni samochód ratownictwa technicznego Renault Trucks K480 P4X4 MEDIUM E6. Zabudowę pojazdu wykonała firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. To kolejny taki pojazd wyprodukowany i dostarczony przez bielską firmę dla Państwowej Straży Pożarnej.

Pod zabudowę wykorzystano dwuosiowe podwozie, które napędzane jest silnikiem o mocy 353 kW (480 KM). Z przodu kabiny przystosowanej do przewozu trzyosobowej załogi w układzie (1+1+1) zamontowano wyciągarkę hydrauliczną o uciągu 8172 kg i linie o dł. 40 m.

W aluminiowym nadwoziu pożarniczym przewidziano sześć skrytek sprzętowych przystosowanych do przewozu sprzętu ratowniczego. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi oraz klapami służącymi jako podesty robocze. Wewnątrz nadwozia zamontowano generator prądotwórczy o mocy 20 kVA. Jest on napędzany poprzez PTO. Dodatkowym wyposażeniem pojazdu jest agregat prądotwórczy o mocy 6,6 kVA.

Oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt oświetleniowy o wysokości 6,3 m, z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 80 000 lm.

Z tyłu pojazdu zamontowano żuraw hydrauliczny HMF 1320 K1. Jego maksymalny udźwig to 2970 kg, a maksymalna dł. ramienia wynosi 6 m.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.