keyboard_arrow_up

Średni Samochód Ratowniczo-gaśniczy dla zakładowej Grupy Ratowniczej Koksowni Częstochowa nowa sp. z o.o.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zrealizowała nietypowe zamówienie dostarczając średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320B4X2NB (4×2) dla Zakładowej Grupy Ratowniczej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 

Samochód napędzany jest silnikiem o maksymalnej mocy 235 kW (320 KW). Posiada krótką, jednomodułową, dwudrzwiową, trzyosobową kabinę w układzie (1+1+1).

Nadwozie pożarnicze posiada trzynaście skrytek sprzętowych. Zbiorniki wykonane z materiałów kompozytowych mają pojemność: 3000 litrów na wodę oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400

l /min przy ciśnieniu 40 barów. Układ wodno-pianowy posiada dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%. Ponadto pojazd wyposażony jest w zwijadło z napędem elektrycznym z linią szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym o długości 60 metrów.

Dodatkowym wyposażeniem samochodu jest umieszczony w środkowej części zabudowy pneumatyczny maszt oświetleniowy o wys. 5 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm. Z kolei w tylnej części na dachu znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 2400 do 3200 l/min.

Średni Samochód Ratowniczo-gaśniczy
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.