keyboard_arrow_up

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla zabezpieczenia terminala kontenerowego

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała i dostarczyła dla odbiorcy zagranicznego średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGL 12.220 BB CH (4×2). Pojazd posiada jednomodułową, czterodrzwiową kabinę umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4).Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych – po dwie z każdej strony oraz jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 2500 litrów oraz 150 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części zabudowy umieszczono autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów,

Na dachu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność 1600 l/min. Dodatkowym wyposażeniem jest wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Pojazd będzie stanowił wyposażenie jednostki straży pożarnej w jednym z terminali kontenerowych międzynarodowego portu morskiego położonego nad Morzem Śródziemnym.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.