keyboard_arrow_up
Static

Spotkanie Beskidzkiej Izby Gospodarczej

8 marca 2022 roku, w siedzibie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. odbyło się spotkanie członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej z Prezydentem miasta Bielska-Białej – Panem Jarosławem Klimaszewskim.

Spotkanie otworzył Prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej w Bielsku-Białej – Pan Janusz Targosz. Poinformował on zebranych Członków Izby o bieżących działaniach bielskiego samorządu gospodarczego oraz przedstawił nowe firmy członkowskie. Do najważniejszych zadań, realizowanych obecnie przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, należy pomoc w stworzeniu miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Zostanie stworzona baza firm, które są gotowe przyjąć do pracy uchodźców. Przewiduje się, że osobami poszukującymi pracy będą w przeważającej mierze kobiety. Baza będzie na bieżąco uzupełniana i przekazywana do organizacji wydelegowanych do pomocy uchodźcom na terenie Bielska-Białej, a następnie -przekazywana przez te organizacje bezpośrednio do potrzebujących.

Prezydent Bielska-Białej – Pan Jarosław Klimaszewski stwierdził, że w obliczu wojny Ukraina potrzebuje naszej pomocy. Organizowanych jest wiele zbiórek, w które zaangażowanych jest wiele organizacji pomocy humanitarnej. W swoim wystąpieniu, Pan Prezydent wyraził słowa otuchy, wyrazy wsparcia i współczucia dla wszystkich mieszkańców Ukrainy oraz wyraził pochwałę dla osób, które zaangażowały się w niesienie pomocy jej mieszkańcom. Pomoc niesiona przez nas wspólnie i w zorganizowany sposób umożliwi sprostanie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i umożliwi zapewnienie stabilnej sytuacji w przyszłości.

Szczęśniak Pojazdy specjalne