keyboard_arrow_up

Spotkanie Beskidzkiej Izby Gospodarczej

8 marca 2022 roku, w siedzibie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. odbyło się spotkanie członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej z Prezydentem miasta Bielska-Białej – Panem Jarosławem Klimaszewskim.

Spotkanie otworzył Prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej w Bielsku-Białej – Pan Janusz Targosz. Poinformował on zebranych Członków Izby o bieżących działaniach bielskiego samorządu gospodarczego oraz przedstawił nowe firmy członkowskie. Do najważniejszych zadań, realizowanych obecnie przez Beskidzką Izbę Gospodarczą, należy pomoc w stworzeniu miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Zostanie stworzona baza firm, które są gotowe przyjąć do pracy uchodźców. Przewiduje się, że osobami poszukującymi pracy będą w przeważającej mierze kobiety. Baza będzie na bieżąco uzupełniana i przekazywana do organizacji wydelegowanych do pomocy uchodźcom na terenie Bielska-Białej, a następnie -przekazywana przez te organizacje bezpośrednio do potrzebujących.

Prezydent Bielska-Białej – Pan Jarosław Klimaszewski stwierdził, że w obliczu wojny Ukraina potrzebuje naszej pomocy. Organizowanych jest wiele zbiórek, w które zaangażowanych jest wiele organizacji pomocy humanitarnej. W swoim wystąpieniu, Pan Prezydent wyraził słowa otuchy, wyrazy wsparcia i współczucia dla wszystkich mieszkańców Ukrainy oraz wyraził pochwałę dla osób, które zaangażowały się w niesienie pomocy jej mieszkańcom. Pomoc niesiona przez nas wspólnie i w zorganizowany sposób umożliwi sprostanie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i umożliwi zapewnienie stabilnej sytuacji w przyszłości.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.