keyboard_arrow_up

Spotkanie Beskidzkiej Izby Gospodarczej

30 listopada 2022 w siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze oraz Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej.

Podsumowano ostatnie cztery lata działalności Izby, dziękując jednocześnie za zaangażowanie ustępującej Radzie Izby oraz Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również nową Komisję Rewizyjną i Radę Izby – nowym Prezesem Izby został Maciej Jeleń – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, a członkami Prezydium Izby: Dorota Korczyk – Wiceprezes Korczyk Sp. z o.o., Anna Szczęśniak – Pełnomocnik Prezesa Zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. oraz Janusz Targosz – Prokurent Jantar Spółka z o.o.

Fot. Europerspektywy
Fot. Europerspektywy
Fot. Europerspektywy
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.