keyboard_arrow_up

Spełnienie marzeń OSP Wieluń

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieluniu w woj. łódzkim obchodzi w tym roku jubileusz 145-lecia istnienia. Powstała w czerwcu 1877 roku jako Ochotnicza Straż Ogniowa. Impulsem do jej utworzenia prawdopodobnie był duży pożar w Wieluniu, który miał miejsce rok wcześniej.

Pierwszy poważny sprawdzian wieluńscy strażacy zaliczyli niedługo po powstaniu jednostki. W nocy 6 lipca 1877 roku 120 strażaków walczyło z pożarem, który powstał na przedmieściach miasta i strawił drewniane domy. To nie jedyny pożar, który miał miejsce podczas tamtej nocy.

Uhonorowaniem tegorocznego jubileuszu oraz ogromniej determinacji strażaków ochotników jak i mieszkańców Wielunia, którzy zaangażowali się w zbieranie środków finansowych na zakup nowego pojazdu, jest przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Nowy wóz otrzymał imię „Mieczysław” (zdrobniale „Mietek”), na cześć najstarszego druha w jednostce, służącego już od 60 lat!

Nowy Renault zastąpi kilkudziesięcioletni średni samochód pożarniczy na podwoziu Star 244. To prawdziwa motoryzacyjna zmiana pokoleniowa.

Podwozie D16 napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM).

Samochód wyposażony jest w jednomodułową, ergonomiczną kabinę załogową, przystosowaną do przewozu sześciu członków załogi. Z przodu dodatkowo zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg.

Szkielet nadwozia pożarniczego to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych. Ma ono siedem skrytek sprzętowych, zamykanych żaluzjami aluminiowymi w układzie (3+3+1).

Przewóz środków gaśniczych umożliwiają kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3500 litrów i 350 litrów na środek pianotwórczy. Umieszczona z tyłu nadwozia autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Poza tym w pojeździe zamontowano wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o strumieniu świetlnym 36 000 lm oraz cztery zraszacze.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.