keyboard_arrow_up

Słupska „jedynka” z nowym samochodem

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku otrzymali kolejny ciężki samochód wyprodukowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Pojazd został zakupiony w ramach przetargu przeprowadzonego przez Pomorską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej dla wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z woj. pomorskiego.

Został on zabudowany na 2-osiowym podwoziu Scania P450B4X4HZ linii XT. Jest ono napędzane silnikiem o mocy 331 kW (450 KM). Z przodu zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Nowoczesne aluminiowe nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych, w których umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu. Skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Samochód został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 7000 litrów. Wykonany jest on z materiałów kompozytowych. Zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 710 litrów.

W przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Dach nadwozia pożarniczego z wbudowanym oświetleniem został wykonany w formie podestu roboczego. W tylnej jego części umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne.

Ostatnio firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła dla PSP woj. pomorskiego trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT (4×4). Trafiły one na wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Pucku, Sztumie oraz JRG nr 1 w Słupsku.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.