keyboard_arrow_up

Scania P370 dla toruńskich strażaków

Flota Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Toruniu wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT.

Podwozie nowego pojazdu napędzane jest silnikiem osiągającym maksymalną moc 272 kW (370 KM). Fabryczna kabina załogowa umożliwia przewóz sześcioosobowej załogi. Tylne siedziska przystosowane są do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych.

Z przodu kabiny zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych. Kompozytowy zbiornik na wodę ma pojemność 5000 litrów, natomiast na środek pianotwórczy stanowiący integralną część zbiornika na wodę 500 litrów.

W tylnej części zabudowy znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

W przedziale pompowo-sprzętowym znajduje się czytelny i prosty w obsłudze, odporny na uszkodzenia siedmiocalowy panel kontrolno-sterujący. Pozwala on na sterowanie autopompą oraz elementami zabudowy za pomocą dziesięciu umieszczonych na nim przycisków.

Na użytkowym dachu zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600-3200 litrów.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.