keyboard_arrow_up

Samochody pożarnicze dla PSP woj. pomorskiego

Flota pomorskich strażaków wzbogaciła się o trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT (4×4).

Zostały one zakupione w ramach przetargu przeprowadzonego przez Pomorską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej dla wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z woj. pomorskiego. Stanowić one będą wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Pucku, Sztumie oraz JRG nr 1 w Słupsku.

Każdy z pojazdów napędzany jest silnikiem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Podwozie ma blokady mechanizmów różnicowych obu osi oraz blokadę międzymostową.

Do przewozu załogi przystosowana jest ergonomiczna, klimatyzowana, sześcioosobowa kabina załogowa w układzie (1+1+4).

Z przodu, na podstawie cynkowanej na gorąco, przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Klasyczne nadwozie pożarnicze wykonane zostało z aluminium. W siedmiu skrytkach sprzętowych umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu. Skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Dach nadwozia pożarniczego z wbudowanym oświetleniem został wykonany w formie podestu roboczego. W tylnej jego części umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne.

Każdy z samochodów wyposażony został w zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów. Wykonany jest on z materiałów kompozytowych. Zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 500 litrów.

W znajdującym się z tyłu przedziale pompowo-sprzętowym umieszczono autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Dodatkowym uzupełnieniem wyposażenia każdego z pojazdów jest wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.