keyboard_arrow_up

Samochód z CAFS do dyspozycji zawodowców ze Stalowej Woli

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli w woj. podkarpackim.

Jego zabudowę wykonano na podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6. Do przewozu sześcioosobowej załogi przystosowana została ergonomiczna kabina załogowa.

W zabudowie pożarniczej wykonanej z aluminium umieszczono siedem skrytek sprzętowych. Są one zamykane wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi. Armatura, sprzęt pożarniczy i ratowniczy umieszczony i przewożony jest na półkach i w wysuwanych szufladach.

Do przewozu środków gaśniczych przewidziano kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i dwa zbiorniki na środek pianotwórczy o pojemności 100 i 300 litrów. Autopompa osiąga wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Dodatkowym wyposażeniem pojazdu jest m.in. system piany sprężonej CAFS opracowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Wcześniej pojazd o takich samych parametrach na podwoziu Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 trafił i stanowi wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nisku.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.