keyboard_arrow_up

Samochód specjalny nośnik kontenerowy i kontener proszkowy dla wrocławskich strażaków

Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu trafił ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Scania P370B6X4HZ XT (6×4).

Podwozie napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 272 kW (370 KM). Załoga ma do dyspozycji dwudrzwiową kabinę CP17L, umożliwiającą przewóz trzech strażaków w układzie (1+1+1). Pojazd wyposażony został w hakowy system załadowczy o udźwigu 21 ton, umożliwiający przewóz kontenerów.

Z kolei w kontenerze proszkowym zamontowano system proszkowy, składający się z: agregatu proszkowego AP-3000 o pojemności 3000 kg proszku, sześciu butli z azotem, działka proszkowego o wydajności od 15 do 40 kg/s, dwóch zwijadeł szybkiego natarcia z napędem elektrycznym z wężami 32 mm zakończonymi prądownicami proszkowymi oraz tablicy kontrolno-sterowniczej.

Kontener zamykany jest z każdej strony czterema żaluzjami aluminiowymi. W pierwszej, trzeciej i czwartej skrytce sprzętowej z każdego boku zamontowane zostały wysuwane podesty robocze, umożliwiające dostęp do kontenera przewożonego na nośniku kontenerowym lub przyczepie do przewozu kontenerów.

Próby i odbiór techniczno-jakościowy kontenera proszkowego wraz z nośnikiem kontenerowym wyposażonym w urządzenie
hakowe HIAB Multilift.
Test działka proszkowego zamontowanego na dachu kontenera o wydajności od 15 do 40 kg/s, pozwalającego na opróżnienie zbiornika
w zaledwie 75 sekund.
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.