keyboard_arrow_up

Rok 1992

W 1992 roku w lasach koło Kuźni Raciborskiej wybuchł największy pożar w powojennej historii Polski. W trakcie pożaru zginęło dwóch strażaków. Blisko 2 tysiące uczestników działań odniosło obrażenia, 50 poddano hospitalizacji. Zniszczeniu uległo 15 pojazdów i wiele sztuk różnego sprzętu pożarniczego. Spaleniu uległo blisko 10 tysięcy hektarów lasu. Dotychczasowym dostawca pojazdów pożarniczych dla straży były zakłady państwowe a całość odbywała się w typowy dla gospodarki centralnie sterowanej modelem. Nieliczne pojazdy specjalizowane pochodziły z krajów zachodnich a sektor prywatny dostaw dla jednostek ochrony przeciwpożarowej nie istniał. Wydarzenie jakim był pożaru był nie tylko impulsem do modernizacji sprzętu pożarniczego ale również do założenia przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej pod nazwą „Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak”.

Nadrzędnym celem założonego przedsiębiorstwa stało się produkowanie niezawodnych i wielozadaniowych produktów pożarniczych zapewniających bezpieczeństwo ratownikom oraz sprawne prowadzenie akcji ratowniczych. Firma starała się tym samym wypełnić lukę w branży pożarniczej jednak działalność swoją rozpoczęła od zdobywania doświadczenia. W początkach swojej działalności wykonywała remonty pożarniczych pojazdów gaśniczych różnych producentów, co pozwoliło jej dogłębnie poznać ich konstrukcję i zdobyć niezbędne doświadczenie. Z czasem remonty pojazdów przybierały coraz bardziej kompleksowy charakter i coraz większa cześć pojazdu była wykonywana przez niezbyt wtedy liczną załogę firmy.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.