keyboard_arrow_up

Renault dla OSP Wierzchowisko

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzchowisko w woj. małopolskim średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Pod jego zabudowę wykorzystano 2-osiowe podwozie Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4). Nowy pojazd ma jednomodułową, czterodrzwiową kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny umieszczona została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg i długości liny 30 m.

Zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych. Armatura, sprzęt pożarniczy i ratowniczy umieszczony i przewożony jest na półkach i w wysuwanych szufladach. Skrytki zamykane są wodo- i pyłoszczelnymi żaluzjami aluminiowymi.

Pojazd wyposażony jest kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3570 litrów oraz 365 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu w przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l /min przy ciśnieniu 40 barów.

Na użytkowym dachu samochodu umieszczone zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800 – 3200 l/min i zasięgu rzutu 60 metrów. Ponadto zamontowano na nim aluminiową skrzynię oraz mocowania umożliwiające przewóz drabiny pożarniczej i węży ssawnych.

Poza tym samochód wyposażony został również w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.