keyboard_arrow_up

Podziękowanie dla Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.

Wójt Gminy Jasienica w woj. śląskim Janusz Pierzyna przekazał podziękowanie dla SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. za okazany wkład w rozwój zaplecza technicznego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Jasienica.

Od wielu lat SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. współpracuje i wspiera Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Rezultatem tego jest dostarczenie dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Mazańcowice i OSP Rudzica oraz trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Międzyrzecze Dolne, OSP Świętoszówka i OSP Iłownica.

Dzięki przekazaniu nowoczesnych samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wzrosło bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców gm. Jasienica.

Wyjątkowym akcentem na rzecz wspierania naszego regionu, było nieodpłatne przekazanie przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. sprzętu stanowiącego wyposażenie zakupionych przez gm. Jasienica samochodów ratowniczo-gaśniczych dla miejscowych jednostek OSP.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.