keyboard_arrow_up

OSP w Sadowie z nowym średnim samochodem pożarniczym

OSP w Sadowie w woj. śląskim odebrała średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6. Zabudowę wykonała firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Pojazd napędzany jest silnikiem o mocy 210 kW (286 KM). Obszerna, ergonomiczna, jednomodułowa, czterodrzwiowa, bezpieczna kabina przystosowana jest do przewozu sześcioosobowej załogi w układzie (1+1+4). Z przodu pojazdu na podstawie cynkowanej na gorąco, przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowano wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 km i linie o długości 28 metrów.

Zabudowa pożarnicza posiada siedem skrytek sprzętowych. Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane zostały z materiałów kompozytowych. Zbiornik na wodę ma pojemność 3500 litrów. Z kolei zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 350 litrów.

W tylnej części zabudowy pożarniczej znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Umieszczono w nim autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l /min przy ciśnieniu 40 barów. Poza tym pojazd wyposażony został w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 6 metrów z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm, działko wodno-pianowe o wydajności 800-2400 l/min oraz linię szybkiego natarcia z wężem o długości 60 metrów, który jest zakończony prądownicą o wydajności 200 l/min.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.