keyboard_arrow_up

OSP Sitnik z nowym wozem

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitniku w woj. lubelskim będzie obchodzić 100 lat swego istnienia. Jest jedną z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Biała Podlaska włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nowym zakupionym pojazdem dla tej jednostki jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Pojazd wyposażony jest w czterodrzwiową, ergonomiczną sześcioosobową kabinę w układzie (1+1+4). Z przodu zamontowano wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 km i linie o długości 28 metrów.

Nadwozie pożarnicze zostało wykonane z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Posiada ono siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych, które przystosowane są do przewozu sprzętu pożarniczego, ratowniczego, armatury oraz węży pożarniczych.

Kompozytowy zbiornik na wodę ma pojemność 3500 litrów, a na środek pianotwórczy 350 litrów. W pojeździe zamontowano autopompę o wydajności 2846 l/min przy 10 barach lub 429 l/min przy 40 barach.

Na dachu umieszczono ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800 – 2400 l/min. Z kolei oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.