keyboard_arrow_up

OSP Pionki z nowym wozem

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach (do 1933 roku w Zagożdżonie) datuje się na rok 1925. Ta prężnie działająca jednostka w woj. mazowieckim otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ linii XT. Jego dostawcą jest bielska firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Podwozie Scanii napędza silnik o mocy 331 kW (450 KM). Samochód wyposażony został w sześcioosobową kabinę załogową, aluminiowe nadwozie z pięcioma skrytkami sprzętowymi, zbiorniki na środki gaśnicze o pojemności 7000 litrów na wodę i 710 litrów na środek pianotwórczy. Posiada także autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED umożliwiającymi oświetlenie pola pracy w porze nocnej, sterowane ręcznie działko wodno-pianowe wydajności od 1600 do 3200 l/min, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o dł. 60 m, cztery zraszacze oraz wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Nowy samochód pożarniczy zastąpi dotychczas eksploatowany przez jednostkę ciężki samochód wodno-pianowy Jelcz 004M.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.