keyboard_arrow_up

Ochotnicza Straż Pożarna z Lipowej z nowym samochodem pożarniczym

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała i dostarczyła dla Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Lipowej w woj. śląskim średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D15 HIGH K P4X4 280E6.

Napęd pojazdu zapewnia silnik wysokoprężny o mocy 210 kW (286 KM). Samochód wyposażony został w jednomodułową kabinę brygadową, przystosowaną do przewozu sześcioosobowej załogi.

Zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu i jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi. Zbiorniki wykonane z materiałów kompozytowych mają pojemność: 3000 litrów na wodę oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. Z tyłu zabudowy znajduje się autopompa o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Autopompa ma dwie nasady tłoczne 75 mm, jedną nasadę zasilania hydrantowego 75 mm oraz jedną nasadę ssawną 110 mm.

Ponadto układ wodno-pianowy wyposażony został w ręczny dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Z tyłu na użytkowym dachu umieszczono działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min. Dla zapewnienia oświetlenia pola pracy podczas prowadzonych działań ratowniczych w porze nocnej, w pojeździe zamontowano pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Na życzenie strażaków, elektryczna wyciągarka liniowa została zamontowana z tyłu pojazdu.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.