keyboard_arrow_up

Ochotnicy z Piwnicznej-Zdroju z nową Scanią

Ochotnicza Straż Pożarna w Piwnicznej-Zdroju w 2022 roku odnotowała 116 wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, podejmując tym samym najwięcej interwencji spośród jednostek OSP na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój oraz powiatu nowosądeckiego, będąc jednocześnie jednostką OSP najczęściej interweniującą na terenie tego powiatu.

Parametry techniczno-taktyczne odebranego nowego samochodu Scania P370B4X4HZ XT, pozwolą na ich pełne wykorzystanie w trudnych górskich warunkach terenowych. Załoga ma do swojej dyspozycji czterodrzwiową, załogową kabinę pozwalającą na przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu umieszczono wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o dł. 28 metrów.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi.

Pojazd wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 5000 litrów oraz 500 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego zamontowano autopompę o wydajności 3616 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Płaski, z wbudowanym oświetleniem, dach zabudowy został wykonany w formie podestu roboczego. Umieszczono na nim ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 1600 do 3600 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej zapewnia wysuwany pneumatycznie maszt z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Sterowanie masztem odbywa się za pomocą przewodowego panelu sterowania.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.