keyboard_arrow_up

Ochotnicy z OSP Hołubla prezentują swój nowy wóz

W ostatnim czasie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT, który jest dumą tej zasłużonej jednostki.

Napęd pojazdu zapewnia silnik o maksymalnej mocy 331 kW (450 KM). Na przewóz załogi pozwala ergonomiczna, bezpieczna sześcioosobowa kabina w układzie (1+1+4).

W aluminiowym nadwoziu pożarniczym umieszczono pięć skrytek sprzętowych – po dwie z każdej strony pojazdu i jedną z tyłu. Zamykane są one żaluzjami aluminiowymi. Zbiorniki wykonane z materiałów kompozytowych mają pojemność: 7000 litrów na wodę oraz 710 litrów na środek pianotwórczy.

Zamontowana autopompa ma wydajność 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Układ wodno-pianowy posiada ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Dodatkowym wyposażeniem samochodu jest pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Natomiast na użytkowym dachu przystosowanym do przewozu drabin pożarniczych, węży ssawnych i sprzętu ratowniczego znajduje się działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min. 

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.