keyboard_arrow_up

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie

Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie – służącej lokalnej społeczności już od 123 lat, przekazano średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Podwozie samochodu napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM). Do przewozu sześciu strażaków w układzie (1+1+4) służy czterodrzwiowa kabina załogowa.

Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna, wykonana z systemowych, skręcanych profili aluminiowych. Ma siedem skrytek sprzętowych – po trzy z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Są one przystosowane do przewozu sprzętu pożarniczego, ratowniczego, węży i armatury.

Samochód wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów oraz 300 litrów na środek pianotwórczy. W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się autopompa o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W układ wodno-pianowy wbudowany został ręczny dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% lub 6%.

Na użytkowym dachu znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 800 do 2400 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia zamontowany, wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Pojazd ten zastąpi posiadany do niedawna przez jednostkę średni samochód wodno-pianowy na podwoziu Star 244L, który w 2022 roku w ramach solidarności, wsparcia oraz pomocy został przekazany strażakom z Ukrainy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie poza nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym Renault Trucks D16 dysponuje również ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Mercedes-Benz Atego, a także lekkim specjalnym samochodem rozpoznawczo-ratowniczym Ford Transit.

Przed siedzibą naszej firmy. (Fot. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.)
Podczas uroczystości w siedzibie OSP. (Fot. OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie)
Podczas uroczystości w siedzibie OSP. (Fot. OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie)
Przed remizą. (Fot. OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie)
Pierwszy wyjazd do akcji. (Fot. OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie)
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.