keyboard_arrow_up

Nowa „piątka” dla ochotników z powiatu nowotarskiego

Ochotnicza Straż Pożarna Krempachy w powiecie nowotarskim odebrała swój wymarzony nowy samochód pożarniczy. Jest on dowodem wdzięczności, a zarazem wyróżnienia dla wszystkich członków tej jednostki za gotowość niesienia przez nich pomocy wszystkim potrzebującym.

Nowy nabytek to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT. Napęd podwozia, które zabudowała bielska firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. zapewnia silnik o mocy 272 kW (370 KM). Dla strażaków przewidziano fabryczną kabinę brygadową zapewniającą bezpieczny przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4).

Aluminiowa zabudowa pożarnicza ma siedem skrytek sprzętowych. Kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze przystosowane są do przewozu 5000 litrów wody i 500 litrów środka pianotwórczego. Z tyłu znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3619 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 441 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Na umieszczonym w tylnej skrytce po prawej stronie zwijadle szybkiego natarcia, znajduje się wąż o dł. 60 m z prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min. Poza tym, wyposażeniem samochodu jest umieszczona z przodu elektryczna wyciągarka linowa o sile uciągu 9979 kg oraz wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,4 m z reflektorami LED, pozwalający na oświetlenie terenu akcji w porze nocne.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.