keyboard_arrow_up

Nasza firma została wyróżniona za walkę z koronawirusem

17 sierpnia br. w Warszawie odbyła się Akademia Patriotyczna upamiętniająca 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja w 101. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jej organizatorem było: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas uroczystego spotkania Prezes Anna Szczęśniak odebrała przyznaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego statuetkę oraz dyplom „Serce za Serce w walce z koronawirusem”. Statuetka ta jest wyrazem uznania oraz głębokiego szacunku dla zaangażowania w walkę o zdrowie Polaków w czasie światowej pandemii COVID-19.

Wyróżnienie zostało przyznane za nasze dotychczasowe działania mające na celu wsparcie walki z koronawirusem SARS-CoV-2”, poprzez m.in. opracowanie i wyprodukowanie ciężkiego samochodu rozpoznawczo-pomiarowego do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiacyjno-nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) na podwoziu Scania G410B4x2NB, który może być wykorzystywany do poboru i badania próbek wirusa SARS-CoV-2, jak i również średniego samochodu dowodzenia i łączności na podwoziu Volvo FL 260 przekazanego w 2020 roku dla Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. została wyróżniona tą nagrodą jako jedyny przedstawiciel branży motoryzacyjnej. Poza nami w gronie nagrodzonych znaleźli się m.in.  prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban – konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, doradca Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19, dr n. med. Paweł Grzesiowski – ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 oraz dr n. med. Stanisław Dyląg – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach .

Obecnie, jako odpowiedzialny partner w biznesie, którego priorytetem jest realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa, wspieramy walkę ze światową pandemią COVID-19 dostarczając pojazdy dla grup specjalistycznych. Zaplecze samochodów rozpoznawczo-pomiarowych może zostać wykorzystane m.in. do badania próbek wirusa SARS-CoV-2.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.