keyboard_arrow_up

Nasi partnerzy

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy specjalne aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, takimi jak:

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Partnerzy wzajemnie uzupełniają się pod względem naukowym, konstrukcyjnym i technologicznym. Wiedza ekspercka oraz możliwości badawcze uczelni, doświadczenie i możliwości wykonawcze firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. są gwarancją osiągnięcia celu każdego projektu.

Partnerzy handlowi w zakresie podzespołów do produkcji pojazdów

⦁ Narzędzia hydrauliczne WEBER LUKAS HOLMATRO
⦁ Maszty oświetleniowe FIRECO
⦁ Pompy GODIVA ESTERII
⦁ Wyciągarki SEPSON
⦁ Agregaty prądotwórcze EISEMANN
⦁ Wały napędowe GVK
⦁ System CAN na podzespołach IFM
⦁ Armatura wodna AWG
⦁ Żaluzje MCD-POMMIER

Współpraca z jednostkami badawczymi:

Firma od lat współpracuje z czołowymi Instytutami badawczymi w Polsce, prowadząc prace badawczo rozwojowe bądź badając wyroby seryjne.    Do największych partnerów firmy należą:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 •  Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w Warszawie

Autoryzowani dostawcy podwozi

 • Renault
 • Scania
 • Iveco
 • Man
 • Volvo
 • Mercedes
Szczęśniak Pojazdy specjalne

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.