keyboard_arrow_up

Nagrody

Zaangażowanie w rozwój branży pożarniczej owocuje naszym aktywnym udziałem w prestiżowych wystawach specjalistycznych i nagrodami otrzy­mywanymi w kraju i za granicą. Przedsiębiorstwo może poszczycić się 13 na­grodami i 5 wyróżnieniami przyznanymi przez komitet Międzynarodowej Wystawy Ratow­nictwa i Techniki Przeciwpożarowej „EDURA” za innowacyjność i rozwiązania techniczne w pojazdach pożarniczych.

Za rozwiązania techniczne dla pojazdów służących obronności i zapewnianiu bezpie­czeństwa państwa oraz ochronie przeciwpoża­rowej firma SZCZĘŚNIAK została 5 krotnie doceniona nagrodami „Defender” przyznawa­nymi przez komitet Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

W samym tylko roku 2019, Firma SZCZĘŚNIAK została Laureatem Prestiżowej Polskiej Nagrody Jakości, otrzymała Złoty Laur Innowacyjności, Nagrodę Defender, a także otrzymała Nagrody w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt oraz Złotą Gwiazdę jako specjalne wyróżnienie dla przedsiębiorcy.

Ważnym dla firmy wyróżnieniem była statuetka Dedala w konkursie Firma Roku 2018. Konkurs ten promuje najbardziej aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy z regionu, które szczególnie wyróżniają się na tle innych podmiotów gospodarczych prosperujących na podbeskidzkim rynku.

Firma została doceniona przez miasto Bielsko-Biała za tworzenie pozytywnego wizerunku gospodarczego oraz promocję regionu, czego dowodem jest uzyskany tytuł „Firma roku 2018 miasta Bielsko-Białej”. Jesteśmy laureatem „Złotych Orłów Motoryzacji 2018”, a także otrzymaliśmy dyplom programu „Symbol Rozwoju Biznesu 2018” oraz nagrodę „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018 w kategorii Innowacyjna Firma”. Z uwagi na inwestycje naszej Firmy wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej, za dostawę 26 sztuk samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem) dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, otrzymaliśmy nagrodę „ Kryształy Przetargów Publicznych 2018”. Firma otrzymała również m. in. Medal zasłużony dla Eksportu, Medal za zasługi dla obronności kraju, Buławę Hetmańską oraz Pierścień Patrioty za zasługi dla obronności kraju.

Miło nam również poinformować Państwa, że nasza firma znalazła się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2020” wśród firm o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa, a tym samym w gronie najlepszych firm w Polsce. Potwierdza to naszą wiarygodności wśród partnerów biznesowych.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.