keyboard_arrow_up

Nagrody „Marka-Śląskie” rozdane

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. laureatem XII konkursu „Marka-Śląskie”

We współczesnym świecie pojęcia „wizerunek” i „marka” są niezwykle istotne przy promocji kraju czy regionu. Od 2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz regionalnymi mass mediami: TVP Katowice, Polskim Radio Regionalną Rozgłośnią w Katowicach Radio Katowice S.A. i Dziennikiem  Zachodnim są organizatorami konkursu „Marka-Śląskie”. Konkurs w 2009 roku został wpisany w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego jako stały element promocji. Kapituła konkursu “Marka – Śląskie” honoruje osobowości i firmy odpowiedzialne społecznie, aktywne i nowatorskie, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję Śląska. Nagrody w tym konkursie przyznawane są w dwunastu kategoriach i są symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu działających.

4 września 2021 roku w hali Arena Gliwice odbyła się XXVII gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Podczas uroczystego wieczoru spotkały się na niej środowiska biznesowe regionu, ludzie kultury, zaangażowani działacze społeczni, przedstawiciele wojska. Gospodarzami wieczoru byli Wiktor Pawlik, Prezes RIPH oraz Prezydent Gliwic Adam Neumann. Podczas tegorocznej gali już po raz XII wręczono nagrody w konkursie „Marka-Śląskie”.

W tym roku kapituła konkursu w kategorii produkt przyznała nagrodę dla SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. za ciężki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiacyjno-nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) zabudowany na podwoziu Scania G410B4x2NB. Nagroda ta  jest potwierdzeniem jakości produkowanych przez Naszą Firmę wyrobów na rzecz bezpieczeństwa, a także Naszej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Nagrodę z rąk Wiktora Pawlika, Prezesa RIPH oraz Prezydenta Gliwic Adama Neumanna odebrała w imieniu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Anna Szczęśniak.

Podczas tegorocznej gali wręczono także honorowe złote odznaki Krajowej Izby Gospodarczej. Galę uświetnił w części artystycznej występ artystów Opery Śląskiej w Bytomiu wraz z orkiestrą oraz Big Silesian Band.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.