keyboard_arrow_up

LIDER EKOLOGII 2020

Sprawy dotyczące ochrony środowiska i ekologii nigdy nie były nam, jako organizacji obojętne i zawsze zajmowały wysokie miejsce na naszej biznesowej skali wartości. Dlatego szczególnie miło jest nam poinformować, że jako firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne zostaliśmy uhonorowani tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020” przyznanym przez Radę Fundacji EKON. Fundacja EKON jest uczestnikiem procesu wdrożenia europejskiego projektu gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, który będzie wiązał się ze zmianami na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarki, prawa, ochrony środowiska czy naszych codziennych zachowań, jako konsumentów. Fundacja EKON współpracuje z wieloma firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi, dla których stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy nie jest obojętny.

Nagroda „LIDER EKOLOGII” przyznawana jest od kilku lat firmom, które podejmują kompleksowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także propagują postawy ekologiczne wśród społeczeństwa. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w tak znamienitym gronie laureatów z różnych branż, jak m.in.: Maspex GMW sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Mistsubishi Corporation S.A., czy Wawel S.A. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.