keyboard_arrow_up

Konkurs fotograficzny

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. Z o.o. pragnie ogłosić konkurs fotograficzny na zdjęcie przedstawiające Nasze pojazdy podczas działań jak i sesji statycznych. Każdego roku wpływa do Nas ogromna ilość świetnych prac, na których widać pasję i zaangażowanie. Wierzymy, że i w tym roku pozytywnie nas zaskoczycie i to właśnie jedno z Waszych zdjęć zostanie umieszczone w kalendarzu na rok 2022r.

Zasady konkursu fotograficznego:

 • Zdjęcie musi przedstawiać pojazd wyprodukowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o z lat 2018-2021 z charakterystycznymi cechami zabudowy wykonanej przez firmę.
 • Minimalny rozmiar zdjęcia :1920 x 1080 (min. FHD).
 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zdjęcia tylko swojego autorstwa.
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do promocji przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Podpisany formularz oświadczenia musi być dołączony do przesłanych zdjęć. Formularz oświadczenia znajduje się w załączeniu.
 • Czas trwania konkursu: 20.04.2021r. – 15.06.2021r.
 • Zdjęcia konkursowe wraz z podpisanym oświadczaniem proszę wysyłać na adres: .

Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez komisję firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszej firmy: https://psszczesniak.pl/ w zakładce Aktualności oraz na firmowym profilu Facebook https://www.facebook.com/SzczesniakPS/. Dodatkowo każdy z laureatów konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.

Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.06.2021r.

Materiały do pobrania

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej, twórczej zabawie!

Aktualności

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Samochody gaśnicze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.