keyboard_arrow_up

Konkurs fotograficzny

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. Z o.o. pragnie ogłosić konkurs fotograficzny na zdjęcie przedstawiające Nasze pojazdy podczas działań jak i sesji statycznych. Każdego roku wpływa do Nas ogromna ilość świetnych prac, na których widać pasję i zaangażowanie. Wierzymy, że i w tym roku pozytywnie nas zaskoczycie i to właśnie jedno z Waszych zdjęć zostanie umieszczone w kalendarzu na rok 2022r.

Zasady konkursu fotograficznego:

 • Zdjęcie musi przedstawiać pojazd wyprodukowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o z lat 2018-2021 z charakterystycznymi cechami zabudowy wykonanej przez firmę.
 • Minimalny rozmiar zdjęcia :1920 x 1080 (min. FHD).
 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zdjęcia tylko swojego autorstwa.
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do promocji przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Podpisany formularz oświadczenia musi być dołączony do przesłanych zdjęć. Formularz oświadczenia znajduje się w załączeniu.
 • Czas trwania konkursu: 20.04.2021r. – 15.06.2021r.
 • Zdjęcia konkursowe wraz z podpisanym oświadczaniem proszę wysyłać na adres: .

Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez komisję firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszej firmy: https://psszczesniak.pl/ w zakładce Aktualności oraz na firmowym profilu Facebook https://www.facebook.com/SzczesniakPS/. Dodatkowo każdy z laureatów konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.

Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.06.2021r.

Materiały do pobrania

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej, twórczej zabawie!

Szczęśniak Pojazdy specjalne

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.