keyboard_arrow_up

Konkurs fotograficzny „Kalendarz 2023”

Zapraszamy wszystkich entuzjastów motoryzacji do udziału w kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego „Kalendarz 2023”, którego organizatorem jest firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.

Jak co roku, tematem zdjęć konkursowych będą wyprodukowane przez nas pojazdy, uchwycone w sesjach dynamicznych lub statycznych. Każdego roku wpływa do nas ogromna ilość znakomitych prac, na których widać Waszą pasję i zaangażowanie. Wierzymy, że i w tym roku pozytywnie nas zaskoczycie! Zdjęcia, które zwyciężą w konkursie, zostaną umieszczone w naszym firmowym kalendarzu na rok 2023r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: psszczesniak.pl/ w zakładce aktualności oraz na portalu społecznościowych Facebook, na naszym profilu: facebook.com/SzczesniakPS/. Dodatkowo, każdy z laureatów konkursu zostanie przez nas poinformowany o wygranej drogą mailową. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 31.05.2022r.

Przekazanie prac jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Do pobrania

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.