keyboard_arrow_up

Kolejny wóz naszej firmy trafił do iławskich strażaków

Tym razem to strażacy-ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie w woj. warmińsko-mazurskim otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D15 HIGH K P4X4 280E6 (4×4). Podwozie oczekiwanego samochodu napędzane jest silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM). Brygadowa kabina przystosowana jest do przewozu sześciu strażaków w układzie (1+1+4).

Szkielet zabudowy pożarniczej wykonany jest z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Taka konstrukcja posiada najlepszy współczynnik wytrzymałości w stosunku do masy w porównaniu do jakiejkolwiek innej technologii dostępnej obecnie na rynku. W siedmiu skrytkach sprzętowych przewożony jest sprzęt pożarniczy i ratowniczy, węże i armatura. Kompozytowy zbiornik na wodę ma pojemność 3000 litrów, natomiast na środek pianotwórczy 300 litrów.

Samochód wyposażono w autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W bocznej tylnej skrytce znajduje się linia szybkiego natarcia z wężem o długości 60 metrów zakończonym prądownicą o wydajności 200 l/min.

Na użytkowym dachu zamontowano ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-2400 l/min. Oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwia pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Samochód dodatkowo wyposażony jest w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 9979 kg i linie o długości 28 metrów.

Warto wspomnieć, że nie tak dawno Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Iławie została doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6), przygotowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.