keyboard_arrow_up

Kolejny samochód dla OSP Kościelisko

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku w woj. małopolskim wzbogaciła swoją flotę o kolejny pojazd wyprodukowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Tym razem jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT.

Samochód napędzany jest silnikiem o mocy 331 kW (450 KM). Posiada on jednomodułową, czterodrzwiową, sześcioosobową kabinę załogową umożliwiającą przewóz sześciu strażaków w układzie (1+1+4). Z przodu kabiny na podstawie przystosowanej do holowania pojazdu, zamontowana została wyciągarka elektryczna o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Zabudowa pożarnicza posiada siedem skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane zostały z materiałów kompozytowych. Zbiornik na wodę ma pojemność 5000 litrów, natomiast zbiornik środka pianotwórczego stanowi integralną część zbiornika na wodę i ma pojemność 530 litrów.

W tylnej części nadwozia pożarniczego znajduje się przedział pompowo-sprzętowy. Zamontowano w nim autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514

l /min przy ciśnieniu 40 barów. Na dachu zamontowane zostało ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min.

Dodatkowo samochód wyposażony został w pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36.000 lm.

To już czwarty samochód pożarniczy dostarczony przez naszą firmę będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku.

Poza najnowszym pojazdem jednostka dysponuje średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym Mercedes-Benz Atego 1326 AF, ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Scania P450CB4X4HHZ oraz jedynym w powiecie tatrzańskim średnim samochodem dowodzenia i łączności Volvo FL 260 (dar SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. dla tej jednostki).

Kolejny samochód dla OSP Kościelisko
Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.