keyboard_arrow_up

Kolejne wozy dla dolnośląskich strażaków

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w Dzierżoniowie i Głogowie w woj. dolnośląskim wzbogaciły się o średnie samochody ratowniczo-gaśnicze Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4).

Podwozie każdego z pojazdów napędza silnik o maksymalnej mocy 210 kW (286 KM). Samochody wyposażone są w ergonomiczną, bezpieczną, sześcioosobową kabinę w układzie (1+1+4). Z przodu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Nadwozia pożarnicze zostały wykonane z systemowych skręcanych profili aluminiowych. Mają po siedem zamykanych żaluzjami aluminiowymi skrytek sprzętowych w układzie (3+3+1). Skrytki przystosowane są do przewozu sprzętu pożarniczego, ratowniczego armatury oraz węży pożarniczych.

Kompozytowe zbiorniki na wodę mają pojemność 3000 litrów, a na środek pianotwórczy 300 litrów. W pojazdach w przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompy o wydajności 2846 l/min przy 10 barach lub 429 l/min przy 40 barach.

Na użytkowym dachu zamontowane zostały ręcznie sterowane działka wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 1600 l/min. Oświetlenie miejsca działań w porze nocnej umożliwiają pneumatyczne maszty oświetleniowe z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

To już kolejne samochody pożarnicze dostarczone w 2022 roku przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., które wzmocniły dotychczasową flotę Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. dolnośląskiego.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.