keyboard_arrow_up

Kolejne samochody Szczęśniak Pojazdy Specjalne trafiły do Państwowej Straży Pożarnej

30 listopada 2021 roku nastąpił odbiór i przekazanie kolejnych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Cztery średnie samochody ratowniczo-gaśnicze Renault Trucks D16 HIGH K4X4 280E6 (4×4) trafiły na wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Limanowej i Myślenicach w woj. małopolskim, a także Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 i 7 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Każdy z pojazdów posiada zbiorniki o pojemności 3000 litrów na wodę, 300 litrów na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Z kolei dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Scania P370B4X4HZ XT (4×4) będą stanowić wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zakopanem oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie w woj. małopolskim.

Przekazane pojazdy posiadają, zbiorniki o pojemności 5000 litrów na wodę, 500 litrów na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3761 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 514 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.