keyboard_arrow_up

Kolejna Scania na wyposażeniu Portowej Straży Pożarnej „Florian” Sp. z o.o.

Portowa Straż Pożarna „Florian” Sp. z o.o. jako jednostka ochrony przeciwpożarowej została utworzona w 1991 roku na bazie powstałej w 1946 roku Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku. To jedna z nielicznych na świecie pożarniczych spółek. Jej infrastruktura składa się z czterech oddziałów, w tym jednego oddziału morskiego.

Jednostka ta odpowiedzialna jest za zabezpieczenie przeładunków pożarowo-niebezpiecznych oraz prowadzi akcje ratowniczo-gaśnicze na terenach Morskiego Portu Gdańsk S.A. i miasta Gdańska.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się wiele samochodów pożarniczych, w tym zakupiony wcześniej ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT z zabudową SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Tym razem na wyposażenie Portowej Straży Pożarnej trafiła „klasyczna siódemka”. To kolejny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany i dostarczony przez naszą firmę.

Nowy pojazd został zabudowany na dwuosiowym podwoziu Scania P450B4X4HZ linii XT. Jego napęd zapewnia silnik o mocy 331 kW (450 KM). Podwozie posiada blokady mechanizmów różnicowych obu osi oraz blokadę międzymostową.

Załoga ma do swojej dyspozycji obszerną, ergonomiczną kabinę brygadową. Umożliwia ona przewóz sześciu osób w układzie (1+1+4). Z przodu umieszczono wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Aluminiowe nadwozie pożarnicze ma pięć skrytek sprzętowych zamykanych żaluzjami aluminiowymi. Wewnątrz umieszczone zostały półki oraz wysuwane szuflady i podesty, umożliwiające przewóz armatury i sprzętu.

Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki: na wodę o pojemności 7000 litrów oraz 710 litrów na środek pianotwórczy. W umieszczonym z tyłu przedziale pompowo-sprzętowym zamontowano autopompę, której wydajność to 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Na dachu nadwozia pożarniczego znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min, aluminiowa skrzynia, mocowania na drabinę pożarniczą oraz węże ssawne. Oświetlenie w porze nocnej zapewnia wysuwany pneumatycznie maszt o wysokości 5,4 m z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm.

Jako ciekawostkę warto dodać ze na początku działalności Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku, jej flota oparta była dużej mierze na podwoziach Scania Vabis.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.