keyboard_arrow_up

… kluczowe 240 sekund

Pod takim tytułem odbyło się 22 czerwca 2022 roku w Kluczborku woj. opolskim szkolenie i pokazy

Pod takim tytułem odbyło się 22 czerwca 2022 roku w Kluczborku woj. opolskim szkolenie i pokazy dedykowane dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Zostało ono zorganizowane przez PKO Leasing, SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Renault Trucks Polska, Tandem-Trucks oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Uczestnikami spotkania była grupa ponad 130 strażaków, członów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kluczborskiego. Podczas szkolenia zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z podniesieniem bezpieczeństwa strażaków jak i możliwości szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób poszkodowanych z samochodów ciężarowych.

Z kolei podczas pokazów nasza firma przedstawiła walory techniczno-taktyczne gamy produkowanych przez nas średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Każdy z druhów biorących udział w szkoleniu mógł bezpośrednio zapoznać się z budową i obsługą średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4). Jednym z pokazywanych samochodów był pojazd prezentacyjny naszej firmy, natomiast drugim samochód eksploatowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jasieniu.

Każdy z nich wyposażony jest w zbiorniki o pojemności 3570 litrów na wodę, 365 litrów na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów oraz wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Uzupełnieniem pokazów i jego dodatkową atrakcją było zaprezentowanie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu możliwości taktycznych ciężkiego żurawia ratowniczego (Rotator) Renault Trucks K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8×4). Partię 14 tego typu samochodów w latach poprzednich dla Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała nasza firma. Każdy z nich wyposażony jest żuraw hydrauliczny o udźwigu 54.400 kg, ramę holownicze o udźwigu 24.400 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (dwie główne) każda o uciągu 22.727 kg, (dwie pomocnicze) każda o uciągu 10.000 kg, (dwie boczne) każda o uciągu 12.700 kg, (dwustopniową ramienia żurawia) o uciągu 30.590 kg.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.