keyboard_arrow_up

Średnie samochody

ratowniczo-gaśnicze

Medium-class rescue and firefighting
vehicles

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy średniej to pojazd, którego maksymalna masa rzeczywista wynosi od 7500 kg do 16 000 kg. Aby mógł spełniać wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia, najczęściej jest zabudowywany na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej między 12 000 kg a 16 000 kg, głównie na podwoziach wyposażonych w kabiny załogowe. Załoga średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii miejskiej lub uterenowionej składa się z sześciu (1+1+4) osób. W praktyce czasami spotka się jednak kabiny, które mogą pomieścić więcej niż sześć osób. Standardowa 3-osobowa (1+2) tzw. kabina krótka jest używana głównie przy zabudowie samochodu kategorii terenowej (3). W tej kategorii pojazdów jest możliwa również zabudowa pojazdu z kabinami czterodrzwiowymi dla czterech (1+1+2) lub sześciu (1+1+4) osób.

A medium-class rescue and fi refi ghting vehicle is a vehicle, whose maximum operational weight is between 7500 kg and 16 000 kg. In practice, in order to meet the requirements for parameters and equipment, it is most oft en built on a chassis with permissible total weight between 12 000 kg and 16 000 kg. It is built mainly on chassequipped with crew cabins. Th e crew of a medium-class rescue and fi refi ghting vehicle of municipal or off -road categories consists of six (1+1+4) people. In practice, we can sometimes fi nd cabins that can accommodate more than six people. However, the standard 3-person (1+2) short cab is used when building an off -road category vehicle (3). In this category of vehicles, we also distinguish the possibility of building a vehicle with four-door cabins for four (1+1+2) or six (1+1+4) persons.

Fot. 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo Tector ML100E21D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 1. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo Tector ML100E21D (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML110E25WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 2. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML110E25WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water and 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 3. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of  2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 4. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3800 l na wodę oraz 240 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 4. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3800 l for water, 240 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 5. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 5. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 6. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E25 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2555 l na wodę oraz 570 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 6. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E25 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2555 l for water, 570 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 7. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E25WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 7. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E25WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 8. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2580 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy klasy B, a także 100 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 2666 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 368 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 8. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2580 l for water, 260 l for B-class foam concentrate, 100 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 2666 l/min at a pressure of 8 bar or 368 l/min at 40 bar pressure, CAFS compressed foam system, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 9. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, pług odśnieżny.

Photo 9. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a snow blade.

Fot. 10. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 10. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 10 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 11. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 11. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water and 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 12. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 12. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 13. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 13. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 14. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 14. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 15. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2723 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 463 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 15. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2723 l/min at a pressure of 8 bar or 463 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 16. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 450 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 16. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 450 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 17. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3505 l na wodę oraz 385 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2411 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodnopianowe o wydajności 1140 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 17. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3505 l for water, 385 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2411 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar, buffer water-foam cannon with the capacity of 1140 l/min, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 18. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3550 l na wodę oraz 355 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2616 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 457 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 18. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3550 l for water, 355 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2616 l/min at a pressure of 8 bar or 457 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 19. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.220 BL (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 150 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 19. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.220 BL (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 150 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 20. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.224 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 20. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.224 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.225 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 21. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.225 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 22. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGL 12.250 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1800 l na wodę oraz 180 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 22. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN TGL 12.250 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1800 l for water, 180 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 23. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.225 LAC (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3300 l na wodę oraz 330 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1800 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 23. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.225 LAC (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3300 l for water, 330 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1800 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 24. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.280 LA-LF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 24. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.280 LA-LF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 25. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.280 LA-LF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 25. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.280 LA-LF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 26. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.290 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 120 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 26. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.290 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 120 l for foam concentrate, a water pump with a capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 27. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2270 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 27. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2270 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 28. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2270 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 28. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2270 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 29. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 29. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 30. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 30. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 31. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 31. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 32. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 32. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 33. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 33. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 34. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 34. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 35. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 35. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 36. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 36. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with, tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 37. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 37. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 38. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 38. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 39. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 39. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 40. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 F (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 2000 l na wodę oraz 180 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 40. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 F (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 180 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 41. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 41. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 42. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1528 F (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy klasy B, a także 100 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 42. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1528 F (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for B-class foam concentrate, 100 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at pressure 8 bar or 400 l/min at 40 bar, CAFS compressed foam system.

Fot. 43. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 F (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 2400 l na wodę oraz autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 43. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 F (4×2) equipped with a tank of the capacity of 2400 l for water, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 44. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 44. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 45. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 45. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 46. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 46. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 47. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2500 l na wodę oraz autopompę o wydajności 2600 l/min przy 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 47. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with a water tank of the capacity of 2500 l, a water pump with the capacity of 2600 l/min at 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 48. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2500 l, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 48. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4) equipped with a tank of the capacity of 2500 l, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 49. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 210.13 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 49. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 210.13 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 50. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.14 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 50. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.14 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 51. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.14 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 51. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.14 (4×4) equipped with a tank of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, water pump with the capacity of 2700 l/min at 8 bar or 500 l/min at 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 52. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D14 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3035 l na wodę oraz 305 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 52. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D14 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3035 l for water, 305 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 53. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 53. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 54. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3030 l na wodę oraz 305 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 54. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3030 l for water, 305 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 55. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3570 l na wodę oraz 365 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 55. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3570 l for water, 365 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 56. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 MED P4X2 280E6 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3055 l na wodę oraz 310 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 277 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 56. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 MED P4X2 280E6 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3055 l for water, 310 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 277 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 57. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2540 l na wodę oraz 320 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2698 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 483 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 57. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P320B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2540 l for water, 320 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2698 l/min at a pressure of 8 bar or 483 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 58. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320B4X2NB XT (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 58. Medium-class rescue and fi refi ghting vehicle Scania P320B4X2HZ XT (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 59. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2620 l na wodę oraz 270 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3361 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 394 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 59. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P320DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2620 l for water, 270 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3361 l/min at a pressure of 8 bar or 394 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 60. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3145 l na wodę oraz 325 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3464 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 533 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 60. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3145 l for water, 325 l for foam concentrate, a a water pump with the capacity of 3464 l/min at a pressure of 8 bar or 533 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 61. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4500 kg.

Photo 61. Medium-class rescue and firefighting vehicle Star 244L (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 4500 kg.

Fot. 62. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 62. Medium-class rescue and firefighting vehicle Star 244L (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 63. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T 810-1R3RB2 6X6.1R (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2640 l na wodę oraz 275 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 63. Medium-class rescue and firefighting vehicle Tatra T 810-1R3RB2 6×6.1R (6×6) equipped with tanks of the capacity of 2640 l for water, 275 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 10 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 64. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 64. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 65. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 65. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 2400 l/min at 8 bar or 500 l/min at 40 bar.

Fot. 66. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system gaśniczy Cobra z pompą w wydajności 58 l/min przy ciśnieniu 300 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 66. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at 8 bar or 400 l/min at 40 bar, Cobra extinguishing system with a pump with the capacity of 58 l/min at a pressure of 300 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 67. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2590 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2726 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 67. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2590 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2726 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 68. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2590 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2726 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 68. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2590 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2726 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.