keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

żurawie ratownicze

Specialised rescue vehicles
with cranes

Samochód specjalny żuraw ratowniczy to specjalistyczny pojazd pożarniczy wyposażony w żuraw, który umożliwia podnoszenie, przenoszenie i usuwanie elementów, obiektów, maszyn i konstrukcji o znacznej masie. Ma on zastosowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych w czasie usuwania skutków wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, chemicznych, infrastruktury komunalnej oraz awarii technologicznych. Jego walory techniczno-taktyczne mogą zostać wykorzystane w praktyce podczas usuwania skutków zderzenia pojazdów, wykolejenia się pociągu lub tramwaju, wypadku statku powietrznego, zatonięcia obiektu pływającego, zawalenia się budynku lub fragmentu instalacji przemysłowej, przewrócenia się rusztowania, ciężkiego sprzętu lub maszyny budowlanej.

A specialised rescue truck with crane is a rescue fi refi ghting vehicle equipped with a crane, that enables lift ing, moving and removing elements, objects, machines, and structures of considerable weight. It is used in rescue operations to remove the eff ects of traffi c accidents, construction, chemical, municipal infrastructure, or technological failures and malfunctions. Its technical and tactical values can be perfectly used in practice when removing the eff ects of a vehicle collision, derailment of a train or tram, an aircraft accident, sinking of a fl oating object, collapse of a building or a fragment of an industrial installation, collapse of scaff olding, heavy equipment or construction machinery.

Fot. 1. Ciężki żuraw ratowniczy (Rotator) Century 1060S Renault Trucks K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Century 1060S o udźwigu 54 400 kg, ramię holownicze o udźwigu 24 400 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe: dwie główne – każda o uciągu 22 727 kg, dwie pomocnicze – każda o uciągu 10 000 kg, dwie boczne – każda o uciągu 12 700 kg, oraz dwustopniową ramienia żurawia o uciągu 30 590 kg.

Photo 1. Heavy-class rescue crane (Rotator) Century 1060S Renault Trucks K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8×4) equipped with Century 1060S hydraulic crane with the lifting capacity of 54 400 kg, a towing arm with the lifting capacity of 24 400 kg, two main hydraulic winches with the pulling force of 22 727 kg each, two  auxiliary winches with the pulling force of 10 000 kg each, two side winches with the pulling force of 12 700 kg each, and a two-stage crane winch with the pulling force of 30 590 kg.