keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

zaopatrzeniowe

(kwatermistrzowskie)

Specialised supply trucks
(quartermaster vehicles)

Samochód specjalny zaopatrzeniowy, zwany też „kwatermistrzowskim”, to samochód pożarniczy, który jest przystosowany i wykorzystywany do transportu dodatkowego sprzętu, środków gaśniczych i innych materiałów przewożonych na paletach lub w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach albo w skrzyniach. Pojazdy tej grupy są produkowane, podobnie jak inne w trzech kategoriach: lekkiej, średniej i ciężkiej.

A specialised supply truck, also known as a quartermaster vehicle, is a firefighting vehicle adapted and used to transport additional equipment, extinguishing agents and other materials transported on pallets or in specially adapted containers or boxes. Th e vehicles of this group are produced similarly to the others, in three categories: light, medium and heavy.

Fot. 1. Ciężki samochód specjalny zaopatrzeniowy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Palfinger PK 8501-K o udźwigu 1060 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 5970 kg, wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 1. Heavy-class specialised supply vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with Palfinger PK 8501-K hydraulic crane with the maximum lifting capacity of 1060 kg, a loading box with the capacity of 5970 kg, and a winch with the pulling force of 6230 kg.