keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

rozpoznawczo-pomiarowe

do skażeń (CBRNE)

Specialised contamination
reconnaissance and measurment
vehicles (CBRNE)

Samochód specjalny rozpoznawczo-pomiarowy do skażeń chemiczno-biologiczno-radiologiczno-nuklearnych to pojazd o specjalistycznym przeznaczeniu, którego główną funkcją jest dokonywanie pomiarów skażenia środowiska w zakresie zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego, nukle- arnego oraz wybuchowego (CBRNE). Jest to bardzo szeroki zakres działania, obejmujący niemalże wszystkie współczesne zagrożenia skażeniami środowi- ska: zarówno te, które są związane z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości lub oddziaływaniem sił natury, jak i te, które wynikają z działań terrorystycznych.

A specialised reconnaissance and measurement vehicle for detection of chemical-biological-radiological-nuclear contamination is a vehicle of a specialized purpose, whose main function is to measure environmental contamination in the fi eld of hazardous chemical or biological, radiological, nuclear and explosive (CBRNE) materials. It is a very wide range of activities which covers almost all contemporary threats of environmental contamination. Th is applies to threats resulting from the development of human civilization, from the influence of the forces of nature or threats resulting from terrorist activities.

Fot.1. Lekki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjno-nuklearnych (CBRN) Iveco Daily 65C17 (4×4), wyposażony w detektor jednogazowy, detektor wielogazowy, detektor promieniowania jonizującego, dozymetr, przenośny spektrometr Ramana, wirówkę laboratoryjną, zestaw rurek pomiarowych, agregat prądotwórczy o mocy 2,8 kVA, markizę.

Photo 1. Light-class reconnaissance and measurement vehicle for the detection of chemical, biological contamination and nuclear radiation (CBRN) Iveco Daily 65C17 (4×4) equipped with a single-gas detector, multi-gas detector, ionizing radiation detector, dosimeter, portable Raman spectrometer, laboratory centrifuge, set of measuring tubes, a 2,8 kVA power aggregate, and an awning.

Fot.2. Średni samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) Scania G410B4X2NB XT (4×2), wyposażony w przewoźny chromatograf gazowo-masowy (GC/MS), spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF z detektorem SDD, przenośny spektrometr Ramana, spektrofotometr UV-VIS, bioluminometr, wytrząsarkę, wirówkę laboratoryjną, spektrometr FTIR (podczerwień pasywna) typu Rapid , hydrauliczny podest roboczy o udźwigu 1500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA.

Photo 2. Medium-class reconnaissance and measurement vehicle for the detection of chemical, biological, nuclear radiation and explosive contamination (CBRNE) Scania G410B4X2NB XT (4×2) equipped with a portable gas-mass chromatograph (GC/MS), EDXRF energy dispersed X-ray fluorescence spectrometer with SDD detector, portable Raman spectrometer, UV-VIS spectrophotometer, bioluminometr, laboratory shaker and centrifuge, Rapid Scan (passive infrared) spectrometer, hydraulic working platform with the lifting capacity of 1500 kg, a 13,4 kVA power aggregate.