keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

ratownictwa

wysokościowego

Specialised high altitude rescue
vehicles

Samochód ratownictwa wysokościowego to samochód, który służy do przewozu ratowników oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań przez tę specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Do głównych grup wyposażenia ratowników wysokościowych należy zaliczyć: sprzęt i ubranie ochronne ratownika, liny statyczne i dynamiczne o różnej długości, uprzęże, drabinki, trójnóg z bloczkiem i wyciągarką, nosze, a także sprzęt: ratownictwa medycznego, alpinistyczny uzupełniający, burzący z napędem ręcznym i spalinowym, łączności przewodowej i bezprzewodowej, oświetleniowy.

A specialised high altitude rescue vehicle is a specialised vehicle that is used to transport crew and equipment necessary for the performance of tasks by a specialist high altitude rescue group. Th e main types of equipment for high altitude rescuers include equipment and protective clothing of a rescuer, static and dynamic ropes of various lengths, harnesses, ladders, a tripod with a pulley and a winch, stretchers, emergency medical equipment, supplementary mountaineering equipment, demolition equipment with manual and diesel drives, emergency medical equipment, wired and wireless communication equipment, and lighting equipment.

Fot.1. Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Land Rover Defender 130 2.2 HCPU E Pick-Up II (4×4), wyposażony w wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class specialised high altitude rescue vehicle Land Rover Defender 130 2.2 HCPU E Pick-Up II (4×4) equipped with a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Średni samochód ratownictwa wysokościowego Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 1 kVA oraz 3 kVA.

Photo 2. Medium-class specialised high altitude rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4) equipped with power aggregates with a capacity of 1 kVA and 3 kVA.