keyboard_arrow_up

Samochody specjalne

ratownictwa wodnego

Specialised water rescue vehicles
Samochody specjalne ratownictwa wodnego

Samochód specjalny ratownictwa wodnego to samochód do transportu ratowników, którzy są członkami specjalistycznych grup wodno-nurkowych. Jest on wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia do prowadzenia akcji na wodzie i pod wodą. Oprócz konieczności spełnienia wymagań ogólnych samochód ratownictwa wodnego jest konfi gurowany według potrzeb przyszłego użytkownika. Może być to pojazd w kategorii uterenowionej lub terenowej. Sześcioosobowa załoga jest przewożona w czterodrzwiowej kabinie załogowej lub w dwudrzwiowej, dwumiejscowej kabinie (miejsca dla kierowcy i dowódcy), natomiast pozostali czterej strażacy siedzą w przedziale przystosowanym do przewozu osób w zabudowie pożarniczej. W tej części muszą być zapewnione miejsca siedzące oraz przestrzeń do swobodnego poruszania się ratowników podczas przygotowywania się do akcji i po jej zakończeniu. Część sprzętowa zabudowy umożliwia przewóz wyposażenia specjalistycznego i zapewnia dostęp do niego z zewnątrz pojazdu oraz od wewnątrz z przedziału lub z kabiny załogi.

A specialised water rescue vehicle is a vehicle used as a means of transport for rescuers who are members of specialized water and diving groups. It equipped with appropriate equipment and devices to conduct actions on and under water. Beside the need to meet general requirements, a water rescue vehicle is confi gured according to the needs of the end user. It can be a vehicle in the semi-off -road or off -road categories. Six persons crew is transported in a four-door crew cabin or in a single two-door, two-seat cabin (seats for the driver and the commander), while the remaining four fi refi ghters sit in a compartment adapted to the transport of people, which is located in the superstructure. Th is part must provide seats and space for free movement of rescuers during preparation for the rescue action and aft er its completion. The equipment part of the superstructure ensures the transport of specialist equipment and access to it from the outside of the vehicle and from the inside, from the compartment or from the crew cabin.

Fot. 1. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco Daily 65C15D (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class specialised water rescue vehicle Iveco Daily 65C15D (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco Turbo Daily 50C14V (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 2. Light-class specialised water rescue vehicle Iveco Turbo Daily 50C14V (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 3. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 4082 kg.

Photo 3. Light-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×4) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 4082 kg.

Fot. 4. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodno-wysokościowego Volkswagen Crafter 50 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe.

Photo 4. Light-class specialised water rescue vehicle for water and altitude rescue Volkswagen Crafter 50 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, a compressor, full face masks, dry diving suits, and diving cylinders.

Fot. 5. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, hydrauliczną platformę załadowczą o udźwigu 1000 kg, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 6804 kg.

Photo 5. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, a hydraulic loading platform with the lifting capacity of 1000 kg, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 6804 kg.

Fot. 6. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 6804 kg.

Photo 6. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 6804 kg.

Fot. 7. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, hydrauliczny podest roboczy o nośności 1000 kg, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, dwie wyciągarki linowe (przód, tył) każda o uciągu 6804 kg.

Photo 7. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, a hydraulic working platform with the load capacity of 1000 kg, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, two winches (front and rear) with the pulling force of 6804 kg each.

Fot. 8. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 925 AF (4×4), wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze o mocy 12 kVA oraz 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 8. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 925 AF (4×4) equipped with two power aggregates with a capacity of 12 kVA and 2,2 kVA, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a hydraulic winch with the pulling force 6350 kg.

Fot. 9. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 926 AF (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 9. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 926 AF (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 10. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 10. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 11. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB 144 XS o udźwigu 1520 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 11. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4) equipped with a HIAB 144 XS hydraulic crane with the lifting capacity of 1520 kg, a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 12. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1226 AFE (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 077 B-2 HIDUO o udźwigu 2600 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, dwa agregaty prądotwórcze każdy o mocy 1,6 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, sonar holowany, kamerę termowizyjną, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 12. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1226 AFE (4×4) equipped with HIAB XS 077 B-2 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 2600 kg, a 20 kVA power generator, two power aggregates with a capacity of 1,6 kVA each, a compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, a towed sonar, a thermal imaging camera, and a hydraulic winch with the pulling force of 6230 kg.

Fot. 13. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 13. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 7620 kg.